Vesiosuuskunnan hakemisto

Asiaa vesiosuuskunnan vedestä

Vesi ostetaan Kajaanin Vedeltä ja se on hyvänlaatuista pohjavettä joka täyttää hyvälle talousvedelle asetetut laatuvaatimukset.

Terveystarkastaja ja Kajaanin vesi ovat neuvotelleet tarvittavista veden laadun valvonnan toimenpiteistä. Terveystarkastajan ohjeiden mukaan Jormuan vesiosuuskunnan alueelta tulee ottaa yksi näyte vuodessa.

Jormuan vesiosuuskunta on tehnyt sopimuksen Kajaanin Veden kanssa näytteen ottamisesta Kajaanin veden toimesta. Näyte otetaan maaliskuun aikana ja näytteenottopaikka sovitaan yhdessä. Näytteen ottamisen ja laboratoriotutkimukset maksaa osuuskunta.

Jos haluatte lisää tietoa valvonnasta tai muista veteen liittyvistä asioista tai jos teille tuleva vesi ei ole mielestänne kunnollista, soittakaa numeroon 040 549 4192.

Päivitetty 11.12.2017
Näyte otettu: Särkijärventie, 3.4.2017
Määritys Yksikkö Tulos STM 1352
Haju Ei todettu
Maku Ei todettu
Escherichia coli MPN/100 ml 0 < 1 (V)
Koliformiset bakteerit MPN/100 ml 0 < 1 (S)
Enterokokit pmy/100 ml 0 < 1 (V)
Heterotrof. pesäkeluku (22oC) pmy/ml 2
pH 7,5 « 9,5, » 6,5 (S)
Sähkönjohtavuus (25oC) µS/cm 66 < 2500 (S)
Sameus FNU < 0,1
Väriluku mg/l Pt < 5
Hapettuvuus (COD-Mn, O2) mg/l < 0,5 « 5 (S)
Permanganaattiluku mg/l KMn O4 < 2 « 20 (S)
Ammonium (NH4+) mg/l < 0,006
Rauta µg/l 2,2 « 200 (S)
Mangaani µg/l < 0,5 « 50 (S)
Kadmium µg/l < 0,01 « 5 (S)
Kromi µg/l 1,6 « 50 (V)
Kupari mg/l 0,0055 « 2 (V)
Lyijy µg/l 0,066 « 10 (V)
Nikkeli µg/l 0,16 « 20 (V)

STM 1352 = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousvedet (voimaan 17.11.2015)
V = terveysperusteinen laatuvaatimus, S = laatusuositus

Veden laatu
Verkostovesinäyte täytti tutkittujen ominaisuuksien suhteen asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset. Niissä ominaisuuksissa, joille ei ole asetettu raja-arvoja, ei todettu epätavallisia muutoksia.

 Vesiosuuskunnan hakemisto