Hakemisto  Takaisin historiaa alkusivulle

Otteita ensimmäisestä suomenkielisestä sanomalehdestä.

Suomenkieliset tieto sanomat, marras- ja joulukuu 1776

kuva lehtijutusta

Kirjoitus on kopioitu Helsingin yliopiston historiallisen sanomalehtikirjaston sivulta.
Pitemmästä lehtijutusta alla olevat otteet on nykyaikaisilla kirjaimilla kirjoittanut sivuston ylläpitäjä.

Kirjoitus liittyy pitempään maantiedon opetussarjaan
ja tässä osassa käsitellään Ruotsin valtakunnan maantietoa.

- Sivu 173.
Neljäs Osa Ruotzista, on Suomi eli
Suomen Maa. Se jaetan seitze=
mään Maakuntaan, jotka owat Pohjas=
ta ruweten seurawaiset:
I. Österbotn, se on Pohjan=Maa,
joka on kaukaisin Pohjasa.
2. Finland, eli Suomi niminomat=
tain, joka on Pohjan=Maalta Merilännesä
3 Luoto Ålanti, joka on Suomesta
Länteen.
4. Tawastland, se on, Hämen=Maa,
joka on Suomesta Itään.
5. Sawolax, eli Sawon=Maa, jo=
ka on wielä edempänä Idäsä
6. Nyland, se on, Uusi=Maa, joka
on Hämen=Maasta Meresä.
7. Kymmenegärdin Maakunta eli
Karjalan=Maa, joka on Uudesta=Maas=
ta Itään päin, Wenäjän rajalla.


Sivu 180
I. Pohjan=Maa on tietä myöden yh=
dexän kymmenen penikulman paikoilla pit=
kä ja neljäkymmentä penikulmaa lewiä.
Sen Wapuna eli Aset taikka Asetten
kuwauxet owat wanhudesta kuusi Kärp=
pää, taiwan sinisesä aukiasa; Kilpi on
Greiwikunnan Kruunulla peitetty.
Siellä on kolme Maakuntaa. Kaja=
nan kunnasa on Kajanan Kaupunki, jo=
sa on Linna, nimeltänsä Kajaneborg,
Kuninkas Karl Yhdexännen aikana w.
1607, rakettu.
...

 Hakemisto  Takaisin historiaa alkusivulle