Hakemisto  Takaisin historiaa alkusivulle

Sonni joutui koskeen

Wiipurin Sanomat 17.9.1886

kuva lehtijutusta

Kirjoitus on kopioitu Helsingin yliopiston historiallisen sanomalehtikirjaston sivulta.
Nykyaikaisilla kirjaimilla kirjoittanut sivuston ylläpitäjä.

Sonni koskea laskenut. Ka-
jaanista on O. L:lle kerrottu seuraawa
lystikäs juttu: Kun muutamana päiwä
nä elokuun lopulla erästä sonnia yri-
tettiin ajamaan poikki wirran siltaa pit-
kin, joka yhdistää Kajaanin kaupungin
ja Paltamon seurakunnan, juoksi sonni
peloissaan Ämmän putouksen yläpuo-
lella jokeen. Kun härkä pelästyneenä
ui yhä edemmäs rannasta, waltasi sen
wirta ja painoi sitä lähemmä Ämmän
putousta. Sonni ponnisteli kaikkia
woimiaan, waan wirta oli wäkewämpi
ja wihdoin joutui se putouksen reunalle,
josta teki aika häränpyllynputousta alas.
Putouksen alla nähtiin sen pään tuon-
tuostakin pistäwän ylös wedestä, kun-
nes se wihdoin pääsi suwantoon ja siitä
rantaan. Kun ihmiset meniwät katso-
maan sonnia luullen sen olewan pahoin-
kin muserretun, puisti se wettä korwis-
taan ja pötki pelästyneenä metsään.

 Hakemisto  Takaisin historiaa alkusivulle