Hakemisto  Takaisin historiaa alkusivulle

Kajaanin linna myynnissä

Turun Lehti 2.4.1889 ja 4.4.1889

kuva lehtijutusta

Kirjoitus on kopioitu Helsingin yliopiston historiallisen sanomalehtikirjaston sivulta.
Nykyaikaisilla kirjaimilla kirjoittanut sivuston ylläpitäjä.

Turun Lehti 2.4.1889
- Kajaanin wanha linna - myy-
dään huutokaupalla huhtikuun 11 p.nä
Kajaanin maistraatin käskystä ja huu-
taja welwoitetaan hajoittamaan ja pois
siirtämään rauniot. Niinkö ne häwite-
tään maamme historialliset muistomerkit
toinen toisensa perästä, kysyy Kaiku.

Turun Lehti 4.4.1889
- Kajaanin linna, jonka hajoittami-
nen tarjotaan huutokaupalla huhtikuun
11 p:nä, ei kuulu olewankaan, kuten,
Kaikun mukaan wiime numerossa ker-
roimme, tuo historiassa kuuluisa "Kajaa-
nin linna", jonka rauniot owat Ämmän
ylempänä olewassa saaressa, waan wanha
kruunun wankila, joka on itse kaupun-
gissa ja joka on joutunut käytännöstä,
kun uusi wankila on saatu walmiiksi.

 Hakemisto  Takaisin historiaa alkusivulle