Hakemisto  Takaisin historiaa alkusivulle

Lääkäreitä haetaan Kajaaniin

Suomen Julkisia Sanomia, 17.12.1857

kuva vanhasta lehtijutusta

Kirjoitus on kopioitu Helsingin yliopiston historiallisen sanomalehtikirjaston sivulta.
Nykyaikaisilla kirjaimilla kirjoittanut sivuston ylläpitäjä.

Awonaisia wirkoja

Taas ilmoitetaan halullisten hakiain tiedoksi, että
Hänen Keis. Majesteetillensa alamaisesti asetetut lääni-
lääkäriwiran hakemukset Kajaanin piirikuntaan saadaan
wahwistetuilla wirkaluetteloilla warustettuina 56 p:ssä
tästä lähtein tänne lähettää. Helsingistä, lääkäristön
ylihallinnolta. joulukuun 10 p. 1857
Käskyn mukaan:
O. E. Dahl.

Halullisten hakiain tiedoksi ilmoitetaan taas, että
Hänen Keis. Majesteetillensa alamaisesti asetetut linna-
lääkäriwiran hakemukset Kajaaniin saadaan wahwiste-
tuilla wirkaluetteloilla warustettuina 56 p:ssä tästä läh-
tein tänne lähettää. Helsingistä, lääkäristön ylihallin-
nolta, joulukuun 10 p. 1857. Käskyn mukaan:
O.E. Dahl.

 Hakemisto  Takaisin historiaa alkusivulle