Hakemisto  Takaisin historiaa alkusivulle

Kilpa-palkinto

Suomen Julkisia Sanomia, 15.6.1857

kuva vanhasta lehtijutusta

Kirjoitus on kopioitu Helsingin yliopiston historiallisen sanomalehtikirjaston sivulta.
Nykyaikaisilla kirjaimilla kirjoittanut sivuston ylläpitäjä.

H. T. ja Suometar ilmoittivat herra toh-
torin W. Kilpisen puolesta:
Kilpa-palkinto.
Paraasta suomenkielisestä kirjoituksesta,
joka ennen 1 p. lokakuuta v. 1858 lähete-
tään Suomalaisen kirjallisuuden seuralle Hel-
singin kaupungissa, maksaa alle kirjoittanut
S. k. seuran kautta sata kolme (103) ruplaa
hopeessa. Kilpa-kirjoitusten esineenä olkoon
paraiten kaunokirjallista elikkä historial-
lista, taikkapa muutakin ainetta, joko tieti-
neisellä (thcoretisk) taikka käyttineisellä
tarkotuksella. Alku-peräinen teos otetaan
mielummasti vastaan; vaan saattaa myös suo-
mennus, jos se muuten on etevin, saada pal-
kinnon. Suom. kirj. seura tutkii ja arvos-
telee lähetetyt kirjelmät. Voittanut kilvot-
telia saa sitte itse painattaa käsialansa kellä
tahansa. Vaan on se ehto välttämätön,
että kirja painetaan ihanilla latinalaisilla kir-
jaimilla, myös venykkeillä ja että ä ja ö
äänikkeet painetaan æ ja œ:n näköisillä kir-
jaimilla. Jyväskylän kaupunnissa touko-
kuussa 1857.    W. Kilpinen

 Hakemisto  Takaisin historiaa alkusivulle