Hakemisto  Takaisin historiaa alkusivulle

Riski mies Paltamon Mieslahdessa

Sanan-Lennätin 25.7.1857

kuva vanhasta lehtijutusta

Kirjoitus on kopioitu Helsingin yliopiston historiallisen sanomalehtikirjaston sivulta.
Nykyaikaisilla kirjaimilla kirjoittanut sivuston ylläpitäjä.

Paltamosta. Paltamon pitäjän Mies-
lahden kylässä on erinomaisempi mies ni-
meltä Antti Kaarlen poika Pruuni, joka
nyt on 49 wuoden wanha. Hän on 5 jal-
kaa 1 1/2 tuumaa
pitkä ja 4 jalkaa ympäri
mitaten. Pruuni on töystään muita erin-
omaisempi; sillä hän on wetänyt metsästä
perässään 5 syltää pitkän pirtin hirret, 3
muun ulkohuoneen hirret kuin myös kaikki
polttopuunsa ja heinät 3:melle lehmälle.
Myös on hän toimittanut kaikki hewoisella
tehtäwät peltotyöt ja muut hewoistyöt mitä
pienessä talossa tarvitaan. Paitsi tätä on
hän ollut muillakin hewoisna. Erittäinkin
wiime talwena weti hän metsästä 200 neli-
syltäistä
kuusihirttä, aina kaksi kerralla,
160 kuormaa sysimiilu-rankoja, 135 kuor-
maa muita rankoja, muutamia lestiä miilu-
sysiä ja heinähäkkejä. Päiwäpalkkaa on
hänellä ollut 20 kop. ja talon ruoka. –
Eipä Pruuni ole paljo tietänyt nälkäwuo-
desta; hän ei ole säästänyt itseään, waan
astunut pitkät matkat ja syönyt selwän lei-
wän.

 Hakemisto  Takaisin historiaa alkusivulle