Hakemisto  Takaisin historiaa alkusivulle

Suomalaisia 1854

Sanomia Turusta 9.12.1856

kuva lehtijutusta

Kirjoitus on kopioitu Helsingin yliopiston historiallisen sanomalehtikirjaston sivulta.
Nykyaikaisilla kirjaimilla kirjoittanut sivuston ylläpitäjä.

Suomen maan wäestö wuonna 1854 oli 1 mil-
jona 688 tuhatta ja 101 henkeä, nimittäin 826,991
miespuolta ja 871,110 waimonpuolta, siis 44,119
waimoa usiampi kuin miestä; 47,992 oli grekan us-
koa. Samana wuonna syntyi 62,949 henkeä, kuoli
43,498, josta näkyy että wäen luku sinä wuonna
eneni 19,496 henkeä. Äpäriä syntyi 4407, kuolleena
syntyi 1770; 914 synnytti kaksoisia ja 16 kolmoi-
sia. Melkein puoli kuolleista oli alle 10 wuoden
ijän. Joka 39:säs henki kuoli. Keskinkertainen e-
lämän pituus oli 321/2 wuotta. Enin kuolleita oli
elokuulla, 4496, kesäkuulla wähin, 2987. Enin kan-
san eneneminen oli Waasan läänissä, wähin Wiipu-
rin läänissä.

 Hakemisto  Takaisin historiaa alkusivulle