Hakemisto  Takaisin historiaa alkusivulle

Osa kertomuksesta Kajaanin linnasta

Sanomia Turusta 10.8.1890,
Turun Kuva-Lehti

kuva lehtijutusta

kuva lehtijutusta

Kirjoitus on kopioitu Helsingin yliopiston historiallisen sanomalehtikirjaston sivulta.
Nykyaikaisilla kirjaimilla kirjoittanut sivuston ylläpitäjä.

Lehdessä on pitkähkö Wälskärin kertomuksista otettu juttu Kajaanin linnasta.
Tässä on jutun lopussa oleva lisäys.

Ikäwä on tietää että nuo niin pal-
jon todistawat linnan rauniot owat
tähän asti saaneet olla häwityksen uh-
rina, waikka tosin useat kerrat on ollut
kysymys niitten suojaamisesta. Nyt
ruwettanee toki tänä kesänä jonkun-
laisiin toimiin linnan raunioitten kor-
jaamiseksi, muistuttamaan kansallemme
Suomen wiimeisen linnan waiheita.
* * *
Kuwamme esittää Kajaanin linnaa
ennen "ison wihan" aikoja.
 Hakemisto  Takaisin historiaa alkusivulle