Hakemisto  Takaisin historiaa alkusivulle

Pikku uutisia kajaanista.

Sawo lauantaina 6.10.1888

kuva lehtijutusta

Kirjoitus on kopioitu Helsingin yliopiston historiallisen sanomalehtikirjaston sivulta.
Nykyaikaisilla kirjaimilla kirjoittanut sivuston ylläpitäjä.


- Uutta sulkua Koiwukosken war-
relle Kajaanin kaupungissa
rakennetaan
paraikaa wanhan wuotawan ja lahonneen
sijaan. Tässä rakennustyössä on 50-
100 miestä saanut tointa koko talwen
ajaksi. - Työtä johtawat siwili-insinööri
Gestrin ja rakennusmestari Kronholm.
Kustannusarvio nousee ainakin 50,000
mk:aan. - Ikäwä oli, että terwaweneit-
ten kulku wähän liian aikaiseen täten kat-
kaistiin, nyt kun terwa Oulussa on niin
hywässä hinnassa, sanoo U. S:n kirje-
waihtaja.
- Raitis kaupunki. Kajaani on ai-
noa kaupunki Suomessa, jossa ei annis-
keluoikeutta ole myönnetty wäkijuomien
suhteen. Ei edes ruokaryyppyä saada kes-
tikiewarissa, tiet. U. S.
 Hakemisto  Takaisin historiaa alkusivulle