Hakemisto  Takaisin historiaa alkusivulle

Saimaan kanava avataan.

Suometar 29.8.1856

kuva lehtijutusta

Kirjoitus on kopioitu Helsingin yliopiston historiallisen sanomalehtikirjaston sivulta.
Nykyaikaisilla kirjaimilla kirjoittanut sivuston ylläpitäjä.


Saiman kanawa auastaan syyskuun 7 p:nä.
Tämä on ja tulee olemaan merkillinen päiwä Suo-
men kansan historiassa, tämän köyhän kansan, joka
kuitenkin omilla waroillansa ja keinoillansa tämmöisen
jättiläisteoksen toimitti ja walmisti. Tulewa aika ja
tulewat miespolwet owat kyllin kiitoksia sanowat tästä
kanawasta, ja me toiwomme että se lujasti toisi ja
weisi tawaroita altis läwitsensä.
 Hakemisto  Takaisin historiaa alkusivulle